Wsparcie dla strażaków

Budowa i rozbudowa centrów ratownictwa oraz zakup specjalistycznego sprzętu technicznego – na realizację tego rodzaju projektów trafi 14 milionów dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wsparcie w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie mogą się ubiegać jednostki państwowej straży pożarnej.