Seniorze, nie daj się!

Film zrealizowany przez GRS Wińsko – powstał w ramach projektu „Seniorze, nie daj się!”, współfinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych. POLECAMY!

Fot. Czesław Rekowski - Wąbrzeźno z lotu ptaka

Na rzecz niepełnosprawnych

Projekt pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Wąbrzeźno z lotu ptaka. Fot. Cz. Rekowski

Integracja i aktywizacja – dwie edycje

Projekt pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego  i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej”  jest realizowany w naszym mieście w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego