Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego

18.05.2023 r. w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum odbyło się spotkanie Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego w Gminie Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2025 oraz koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno powołany przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno Pana Tomasza Zygnarowskiego.

W porę wykryć tętniaka

Mieszkańcy województwa mogą skorzystać z programu profilaktycznego, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. W tym roku akcję prowadzą cztery placówki medyczne – w Koronowie (powiat bydgoski), Grudziądzu, Żninie i Włocławku. Łącznie ma być przebadanych 927 mężczyzn.

Pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy

Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, skierowany do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu ponad 2,5 tysiąca mieszkańców naszego województwa zostało objętych wsparciem w postaci bransoletki życia.