Prace na Jasnej i Wierzbowej zakończone!

W tym rejonie miasta są to już kolejne ulice, które wpłyną na poprawę ruchu drogowego, poprawę krajobrazu i warunków życia mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia ulice te zyskały nową nawierzchnię, chodniki oraz wjazdy, które zgodnie z projektem zostały wykonane z kostki betonowej. Ponadto wzdłuż ulicy Wierzbowej, po obu stronach krawędzi jezdni, wykonany został ściek spływu wód…

Zdobądź stypendium na wymarzone studia!

Maturzyści i maturzystki z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych. Aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia jeden z pozostałych warunków programu.