Sukcesy naszych sportowców

2 lipca 2014 roku na Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji posumowano m.in. sezon sportowy w Wąbrzeźnie. Swoimi osiągnięciami przed radnymi chwalili się przedstawiciele wąbrzeskich klubów sportowych.

Woda zdatna do spożycia.

Przerwy w dostawie wody

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 2.07.2014 r. w godzinach od 00.00 do 04.00 wykonywane były roboty przy wymianie zasuwy odcinającej wraz z hydrantem na sieci wodociągowej DN 250 w ulicy Matejki.