„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw, plaży miejskiej, Zakątka Seniora oraz ścieżek rowerowych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Podmiot
realizujący operację:
Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18,
87-200 Wąbrzeźno
Nazwa operacji: „Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw, plaży miejskiej, Zakątka Seniora oraz ścieżek rowerowych”
Źródła dofinansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość dofinansowania: 38 172,00 zł
Cel operacji: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji  i turystyki poprzez doposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacji w Wąbrzeźnie
Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty operacji: Przebudowa/ doposażenie następujących miejsc służących rekreacji i turystyce:
– Zakątka Seniora przy ul. Niedziałkowskiego/ul. Staszica (zakup i montaż ważek i bujaków);
– plaży miejskiej (zakup i dostawa piasku);
– ścieżek  rowerowych (zakup i montaż ławek rowerowych i stacji napraw rowerów);
– placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 1 (zakup i montaż ogrodzenia);
– placu zabaw za amfiteatrem (zakup i montaż ważki i bujaka);
– placu zabaw przy ul. Tysiąclecia 10a (zakup i montaż ważki, bujaka, huśtawki i piaskownicy)
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:
– imię i nazwisko
– stanowisko służbowe
– telefon
– email
Marzanna Wiśniewska
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
56 688 45 03
wisniewska@wabrzezno.com