Koperta Życia

to akcja, która może uratować Ci życie!

 

Akcja polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Z informacji tych w razie konieczności będą mogli skorzystać lekarze i ratownicy pogotowia ratunkowego.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w domu, w miejscu dostępnym dla każdego, np. w lodówce.

Szybki dostęp ratowników do informacji może nie tylko poprawić skuteczność udzielanej pomocy medycznej, ale i uratować życie. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich, a szczególnie seniorów, osoby samotne i przewlekle chore do włączenia się w kampanię. Informację o prowadzeniu jej w Wąbrzeźnie prosimy przekazywać swoim bliskim, sąsiadom i znajomym, a w trudnych przypadkach prosimy o pobranie koperty w imieniu osób potrzebujących.

 

 

ABC KOPERTY ŻYCIA

  • Koperta Życia – to koperta, do której wkładamy kartę informacyjną z krótkim opisem stanu zdrowia, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktami do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny.
  • Kopertę przechowujemy w domu w miejscu najbardziej dostępnym – umownie w lodówce – które oznaczamy specjalną naklejką.
  •  Dane wpisane do karty informacyjnej powinny być zgodne ze stanem faktycznym, dlatego w razie jakichkolwiek zmian należy je na bieżąco aktualizować.
  •  Jeżeli będziemy mieli problem z wypełnieniem karty, poprośmy o pomoc lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarkę.
  •  Kopertę Życia można nieodpłatnie pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 18 lub w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Wolności 18.

Godziny pracy:

Urząd Miasta:  7.15 – 15.15

Straż Miejska: codziennie w godz. 7.00 – 22.00.

  • W zestawie: foliowa bezbarwna koperta, formularz karty informacyjnej oraz dwie naklejki – jedną z nich przyklejamy na kopertę, drugą oznaczamy miejsce jej przechowywania (np. lodówkę).