TELEFONY ALARMOWE

Numer alarmowy 112

Pogotowie 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 lub 56 688 15 98

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Energetyczne ENERGA OPERATOR S.A. 991

Straż Miejska 56 688 17 10 lub 601 841 032

Pomoc drogowa 600 990 041

 

Niebieska linia  800 120 002

KUJAWSKO-POMORSKA NIEBIESKA LINIA 800 154 030

 

Oświetlenie uliczne, awarie: 801 800 103

 

Ulice, chodniki, parkingi (porządek i odśnieżanie):

1. PUKiM EKOSYSTEM Wąbrzeźno – 56 687 31 90 – w godzinach pracy biura lub 609 901 818

Drogi gminne (w tym byłe drogi wojewódzkie), chodniki i parkingi mienia komunalnego

 

2. Zarząd Dróg Powiatowych 667 959 590 lub 56 687 13 86 – w godz. pracy biura

– ul. Wolności

– ul. Żwirki i Wigury

 

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich: 56 688 13 73607 580 952 lub 693 721 080

– obwodnica Wąbrzeźna

– ul. Chełmińska – od ronda do granic miasta

– ul. Mikołaja z Ryńska – od ronda do granic miasta

– ul. Kętrzyńskiego – od ronda do granic miasta

 

4. Miejski Zakład Usług Komunalnych – 693 360 097

tereny zielone, chodniki, place, parkingi mienia komunalnego

 

5. Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 601 437 472 lub 56 688 15 97 – w godz. pracy biura

(zarząd mieniem komunalnym)

 

6. Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 601 437 472

 

7. Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sportowa 3 – 56 688 15 89 – w godz. pracy biura lub 601 425 643

 

8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marysieńka” – 56 688 14 53 (w godz. pracy biura)

 

9. Spółdzielnia Socjalna BAZA – 606 982 438

Tereny rekreacyjne