Kierownik Rewiru Dzielnicowych – telefon kontaktowy: 56 687 72 40