O pieniądze na termomodernizację wąbrzeskich budynków użyteczności publicznej władze miasta zabiegały niemal dwa lata. Projekt został złożony w listopadzie 2005 roku w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W lipcu 2007 r. wniosek Wąbrzeźna uzyskał pozytywną rekomendację Brukseli. 5 listopada 2007 r. Rada Miejska w Wąbrzeźnie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a gminą miejską Wąbrzeźno została podpisana 28 listopada 2007 roku. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych w siedmiu obiektach użyteczności publicznej w Wąbrzeźnie został ogłoszony 3 grudnia 2007 roku. Najkorzystniejszą spośród złożonych ofert okazała się oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „EKOBUD” Sp. z o.o. z Grudziądza, z którą 30 stycznia 2008 r. Burmistrz Wąbrzeźna podpisał umowę o roboty budowlane.Realizacja projektu przyczyniła się w sposób bezpośredni do rozwiązania zasadniczych problemów związanych z ogrzewaniem budynków. W ramach zadania wykonane zostały: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja instalacji CO.

Przedsięwzięcie z ekonomiczno – społecznego punktu widzenia było potrzebne i pozytywnie wpłynęło na wzmocnienie bazy oświatowo-wychowawczej, kulturalnej i sportowej. Projekt zmierza w kierunku ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego. Poprzez m.in. oszczędność zasobów energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym dwutlenku węgla) jego realizacja przyczyni się do podniesienia jakości podstawowej infrastruktury społecznej związanej z rozwojem funkcji publicznych. Długotrwałym efektem minimalizacji poboru ciepła będzie redukcja emisji pyłów i gazów do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie Wąbrzeźna. Nie bez znaczenia są również oszczędności finansowe, które powstaną na skutek zmniejszenia kosztów ogrzewania.

Na termomodernizację siedmiu obiektów użyteczności publicznej miasto otrzymało łącznie 959 tys. euro, czyli niemal 4 mln zł dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Łącznie koszt inwestycji zamknął się w kwocie 4.841.404,92 zł. Inwestycja została przeprowadzona w: Przedszkolu Miejskim „Bajka”, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Miejskim Klubie Sportowym „UNIA” oraz w Wąbrzeskim Domu Kultury.

Działania w związku z termomodernizacją zostały zakończone w czerwcu 2009 roku.

Harmonogram prac

Lp. Nazwa budynku lokalizacja Termin robót Zakres prac
rozpoczęcie zakończenie
1. Szkoła Podstawowa nr 3
ul. 1000-lecia
luty 2008 31.05.2008
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
2. Przedszkole nr 2
ul. 1000-lecia
02.06.2008 30.06.2008
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian piwnic,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja instalacji c.o.
3. Gimnazjum nr 1
ul. Wolności
01.07.2008 30.09.2008
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropu strychu szkoły oraz stropodachu pozostałych budynków,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u
4. Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Wolności
01.10.2008 14.11.2008
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropu budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz stropodachu budynku szkolno-administracyjnego,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja instalacji c.o.
5. Przedszkole nr 1
ul. Żeromskiego
17.11.2008 31.12.2008
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja instalacji c.o.
6. Wąbrzeski Dom Kultury
ul. Wolności
05.01.2009 30.06.2009
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • modernizacja instalacji c.o.
7. MKS UNIA
ul.Tysiąclecia
05.01.2009 30.06.2009
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu budynku administracyjno-hotelowego i sali gimnastycznej,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja instalacji c.o.