Wąbrzeska Karta Seniora – to program, który został utworzony z myślą o mieszkańcach Wąbrzeźna, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki nim nasi seniorzy będą mogli korzystać z usług i robić zakupy po obniżonych cenach. W bazie Partnerów programu jest już kilkunastu przedsiębiorców.Osoby, które są zainteresowane posiadaniem Wąbrzeskiej Karty Seniora mogą już składać wnioski o ich wydanie.

Druk wniosku dostępny jest  – TUTAJ, lub można go pobrać w Urzędzie Miasta w pokojach nr 20 lub 16 (I piętro, ul. Wolności 18).

O przyznanie Wąbrzeskiej Karty Seniora mogą ubiegać się wyłącznie mieszkańcy Wąbrzeźna, którzy ukończyli 60 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Karta będzie wystawiana na imię i nazwisko jej posiadacza i będzie ważna wyłącznie z dowodem tożsamości. Oznacza to, że poza osobą uprawnioną nikt inny nie będzie mógł z niej korzystać.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18.

Wniosek rozpatrzony będzie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia. Zgodę na wydanie Wąbrzeskiej Karty Seniora wydaje Burmistrz Miasta Wąbrzeźno lub Zastępca Burmistrza Miasta Wąbrzeźno. O terminie odbioru karty wnioskodawca będzie poinformowany telefonicznie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, będzie można złożyć pisemne odwołanie do Burmistrza.

Wąbrzeska Karta Seniora będzie wydawana wraz z aktualnym katalogiem przysługujących ulg.

Partnerem Wąbrzeskiej Karty Seniora może zostać każdy przedsiębiorca. Zapraszamy i zachęcamy do wypełniania deklaracji. Można to zrobić online tutaj: kartaseniora.konfeo.com/pl/groups lub pobrać druk w wersji papierowej (poniżej)   lub w sekretariacie Urzędu Miasta. Po zatwierdzeniu deklaracji przedsiębiorca zostanie zaproszony do podpisania porozumienia.

Baza Partnerów Wąbrzeskiej Karty Seniora dostępna jest TUTAJ oraz w papierowym katalogu ulg i zniżek, wydawanym wraz z Wąbrzeską Kartą Seniora. Partnerzy programu będą posługiwać się znakiem FIRMA PRZYJAZNA SENIOROM.

Wąbrzeska Karta Seniora została wprowadzona uchwałą Rady Miasta, która została podjęta na X Sesji Rady Miasta 10 lipca 2019 roku. Weszła w życie 31 lipca 2019 roku.

Regulamin programu i więcej informacji TUTAJ

Do pobrania