Całkowita wartość projektu: 441 700,00 zł

Kwota dofinansowania: 441 700,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR

 

1. Projektodawca: Gmina Miasto Wąbrzeźno
2. Nazwa projektu Wąbrzeźno on-line
3. źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:375 445,00 zł,
budżet państwa 66 255,00 zł
4. Opis:

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Wąbrzeźna. Dzięki realizacji projektu 60 gospodarstw domowych z terenu miasta Wąbrzeźno otrzyma laptopy oraz możliwość dostępu do internetu w obrębie gospodarstw domowych. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną przeszkolone z zakresu obsługi komputera. Ponadto, w dwóch jednostkach podległych (WDK, WCPTiIS) zostanie udostępniony dostęp do internetu przy wykorzystaniu 15 laptopów.

5. Podmiot zarządzający: Gmina Miasto Wąbrzeźno
6. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2014
7. Osoby do kontaktu:
imię i nazwisko: Izabela Jasińska
stanowisko służbowe: Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta
telefon: 56 688 45 40
e-mail: jasinska@wabrzezno.com