„Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Matejki w Wąbrzeźnie”

Całkowita wartość projektu:

1 555 885,77 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

950 814,49 zł

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


O projekcie

1. Projektodawca Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa projektu Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Matejki w Wąbrzeźnie
3. Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 555 885,77 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 950 814,49 zł
4. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego targowiska miejskiego zlokalizowanego w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki na działkach nr 476, 479, 480/1, 748, 749, 750/2, 751, 752/2, 752/3, 753, 754/1, 763/4 o całkowitej powierzchni 7565,00 m2.

Projekt obejmuje budowę czterech wiat – zadaszeń, budowę bramy wjazdowej, 58 ław targowych dla kupców (20 ław dla branży chemiczno-odzieżowej i 38 dla branży spożywczo-rolniczej), utwardzenie placów i utwardzenie dróg wewnętrznych z kostki betonowej i płyt betonowych ażurowych, budowę nowego ogrodzenia z systemowych paneli stalowych, oświetlenie i monitoring terenu wraz z odwodnieniem. Ponadto na terenie targowiska i parkingu zlokalizowano 71 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 44 miejsca dla samochodów dostawczych.

5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, projekt zostanie zrealizowany bez udziału partnerów zewnętrznych.
6. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 03.2014 r.
7. Osoba uprawniona do kontaktu Grzegorz Dedeński – kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com