„Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Matejki w Wąbrzeźnie”

Całkowita wartość projektu:

1 555 885,77 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

950 814,49 zł

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


O projekcie

1. Projektodawca Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa projektu Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Matejki w Wąbrzeźnie
3. Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 555 885,77 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 950 814,49 zł
4. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego targowiska miejskiego zlokalizowanego w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki na działkach nr 476, 479, 480/1, 748, 749, 750/2, 751, 752/2, 752/3, 753, 754/1, 763/4 o całkowitej powierzchni 7565,00 m2.

Projekt obejmuje budowę czterech wiat – zadaszeń, budowę bramy wjazdowej, 58 ław targowych dla kupców (20 ław dla branży chemiczno-odzieżowej i 38 dla branży spożywczo-rolniczej), utwardzenie placów i utwardzenie dróg wewnętrznych z kostki betonowej i płyt betonowych ażurowych, budowę nowego ogrodzenia z systemowych paneli stalowych, oświetlenie i monitoring terenu wraz z odwodnieniem. Ponadto na terenie targowiska i parkingu zlokalizowano 71 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 44 miejsca dla samochodów dostawczych.

5. Podmiot zarządzający i sposób realizacji projektu Podmiotem zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, projekt zostanie zrealizowany bez udziału partnerów zewnętrznych.
6. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 03.2014 r.
7. Osoba uprawniona do kontaktu Kontakt w sprawie projektu:

imię i nazwisko: Edyta Brzoskowska
stanowisko służbowe: Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta
telefon: 56 688 45 05
email: zp@wabrzezno.com

 

imię i nazwisko: Eliza Wojnowska – Tywanek
stanowisko służbowe: Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
telefon: 56 688 45 44
email: promocja2@wabrzezno.com

 

Kontakt w sprawie realizacji inwestycji:

imię i nazwisko: Maria Polkowska
stanowisko służbowe: Kierownik Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji
telefon: 56 688 45 28
e-mail: polkowska@wabrzezno.com