“Choinka Edukacyjna”

Całkowita wartość projektu 13 427,85 zł
Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 12 047,85 zł

O projekcie:

1. Projektodawca Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
2. Nazwa projektu Choinka edukacyjna
3. Opis projektu

Przedmiotem projektu jest energooszczędna choinka edukacyjna napędzana siłą ludzkich mięśni. Zasady działania energooszczędnej choinki są proste. Oświetlenie napędza system połączonych rowerów, prądnic, akumulatorów i energooszczędnego oświetlenia LED. System ten zasilany jest przez pedałujących na rowerach uczestników, a powstała energia generowana w akumulatorach pozwala na oświetlenie 6 metrowej choinki. Nowoczesne lampki ledowe zużywają zdecydowanie mniej energii niż zwykłe żarówki.

Instalacja dydaktyczna zostanie wykonana w oparciu o następujące rozwiązanie:

  • choinkę – 6 m (1 szt.)
  • dekorację stałą 230 V/łańcuchy świetlne LED,
  • dekorację uruchamianą siłą mięśni 24 V/łańcuchy świetlne LED,
  • tradycyjne źródło światła uruchamiane siłą mięśni 24V (1 szt.)
  • rower z prądnicą 24 V (2 szt.).

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z wąbrzeskich placówek oświatowych (przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum), a ich celem będzie edukacja w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i ochrony środowiska naturalnego.

4. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 31.12.2013 r.
5. Osoba uprawniona do kontaktu

tel.: 56 688 45 14
e-mail: promocja2@wabrzezno.co`m

 

tel.: 56 688 45 14
e-mail: promocja2@wabrzezno.com