„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego dla pieszych na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Podmiot realizujący operację: Gmina Miasto Wąbrzeźno,ul. Wolności 1887-200 Wąbrzeźno
Nazwa operacji: rozebranie istniejącego i budowa nowego mostu drewnianego dla pieszych na Jeziorze Zamkowym
w Wąbrzeźnie
Źródła dofinansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość dofinansowania: 509 135,00 zł
Cel operacji: wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki, rozebranie istniejącego i budowę nowego mostu drewnianego dla pieszych na Jeziorze Zamkowym
w Wąbrzeźnie
Planowane/przewidywanewyniki operacji/ efekty operacji: powstanie nowego mostu, który służyć będzie jako trakt pieszo-rowerowy, łączący ze sobą dwa brzegi Jeziora Zamkowego w Wąbrzeźnie
Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:
– imię i nazwisko
– stanowisko służbowe
– telefon
– e-mail
Grzegorz Dedeński – Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com