Zdjęcie mieszkań do wynajmu

Nabór na mieszkania w bloku przy ul. bp. Jana Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie

Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych z zasobów Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, realizowanych pod nazwą: ”Budowa budynku wielorodzinnego 24 lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 10 w Wąbrzeźnie pod wynajem” w związku z Ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Posadzić swoje drzewo

Rodzice posadzili drzewo z okazji ślubu córki. Tulipanowiec amerykański, którego oznaczono tabliczką ozdobną i nazwano KAIKAR, rośnie od maja br. na skwerze przy ścieżce pieszo-rowerowej.  Uczczenie w ten sposób ślubu dziecka przez mieszkańców naszego miasta stało się inspiracją do ogłoszenia akcji sadzenia drzew. O udział w niej poprosiliśmy Przedsiębiorców.