Będą kolejne mieszkania, tym razem komunalne

Wąbrzeźno otrzymało ponad 8 mln zł bezzwrotnego wsparcia na budownictwo komunalne z rządowego programu Funduszu Dopłat. Środki te przeznaczone zostaną na budowę dwóch budynków wielorodzinnych, w których ogółem będzie 28 mieszkań. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy są na liście oczekujących na mieszkania komunale i socjalne.

Wąbrzeźno. Ul. Generała Hallera - przed przebudową - czerwiec 2020 1

Wąbrzeźno otrzymało dotacje na przebudowę czterech przejść dla pieszych

8 grudnia 2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim burmistrz Tomasz Zygnarowski podpisał trzy umowy na łączną kwotę 216 584 zł o dofinansowanie przebudowy przejść dla pieszych. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z puli przeznaczonej na zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tego rodzaju dotacje mają przyspieszyć powstawanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w samorządach.