WŁĄCZ SIĘ DO MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI

będziesz BEZPŁATNIE otrzymywać wiadomości na swój telefon komórkowy o:

* zagrożeniach takich jak: wichury, powodzie i podtopienia, skażenia, katastrofy

* utrudnieniach i awariach, np. drogowych i wodociągowych

* bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych

* imprezach kulturalnych i sportowych

* innych ważnych wydarzeniach na terenie Wąbrzeźna

Na BEZPŁATNY system informacji lokalnej zarejestrujesz się TUTAJ