„Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”

 

Projekt pn. „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie- utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno

ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno

Nazwa zadania: „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie- utworzenie infrastruktury dla podróżnych
i mieszkańców”
Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu 1 092 876,34 zł
Wkład UE (EFRR) 927 754,88 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 165 121,46 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje: urządzenie parku z alejkami, koszami na śmieci, ławkami, wejście od strony ulicy, zaprojektowanie ogrodzenia od strony peronu, wymianę nawierzchni placu manewrowego. W miejscu chodnika ma powstać ścieżka pieszo- rowerowa oraz miejsca dla rowerów.
Cele projektu: -poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Miasto Wąbrzeźno,

–  poprawa dostępności infrastruktury dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się,

– poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie liczby wypadków,

– zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy z gałęzi transportu mniej przyjaznych dla środowiska  (przede wszystkim transportu drogowego)

 

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie m.in. podwyższenie komfortu podróżowania oraz zwiększenie konkurencyjności kolei  w stosunku do innych środków transportu.

Realizacja projektu wpłynie na:

– zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
i podróżnych korzystających z dworca,

– zwiększenie standardu i komfortu poprzez łatwą i wygodną formę wyboru środka lokomocji,

– integrację systemu transportu publicznego
z komunikacją rowerową i pieszą,

– powiększenie ilości tras rowerowych
w mieście,

– zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta

Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:

– imię i nazwisko

– stanowisko służbowe

– telefon/fax

– e-mail

Grzegorz Dedeński – Wydział Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

p.o. kierownika Wydziału

Tel. 56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com