Urząd Miasta Wąbrzeźno

ul. Wolności 18

87-200 Wąbrzeźno (jak dojechać?)

Centrala / Sekretariat – 56 688 45 00

Redakcja – 723-161-000

fax 56 688 27 48

NIP: 8780006582

e–mail: sekretariat@wabrzezno.com

www.wabrzezno.com

Strona FB: https://www.facebook.com/ratusz.wabrzezno/

Straż Miejska Miasta Wąbrzeźno

ul. Matejki 13,

87-200 Wąbrzeźno

Tel – 601-841-032

Godziny pracy urzędu

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15

Kasa w Urzędzie otwarta w godz. 8.00 – 11.30

 

Kontakty do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta: TUTAJ

W sprawach dotyczących:

 • ewidencji ludności – kontakt pod numerem telefonu 56 688 45 48 lub 56 688 45 21 w godz. 7.15 – 14.15, od poniedziałku do piątku,
 • dowodów osobistych i działalności gospodarczej – kontakt pod numerem telefonu 56 688 45 21 w godz. 7.15 – 14.15, od poniedziałku do piątku,
 • z zakresu działalności Urzędu Stanu Cywilnego – kontakt pod numerem telefonu 56 688 45 19  w godz. 7.15 do 15.15 od poniedziałku do piątku

 

Opłaty przelewem

Zachęcamy do bezgotówkowych opłat należności:

– na konto: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Filia Wąbrzeźno nr konta 61 9484 1033 2319 1806 1080 0004 uiszczamy wpłaty z tytułów:

 • opłata skarbowa
 • pełnomocnictwo
 • wydanie zaświadczenia
 • wieczyste użytkowanie gruntów Gminy
 • trwały zarząd gruntami Gminy
 • dzierżawa gruntów Gminy
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności
 • wykup mieszkania lub gruntów Gminy
 • opłata adiacencka
 • mandaty
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • udostępnienia danych z ewidencji ludności
 • podatek od środków transportu
 • opłata od posiadania psa
 • należności dochodzonymi w trybie egzekucji administracyjnej

– na indywidualne numery kont bankowych (podanych na decyzjach lub w pismach) uiszczamy wpłaty z tytułów:

 • podatek od nieruchomości (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku),
 • podatek rolny (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku),
 • podatek leśny (nr konta podany na decyzji w sprawie podatku),
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (nr konta podany pisemnie).

Uwaga! Numer indywidualnego konta bankowego można sprawdzić pod numerem tel. 56 688 45 37,

 • depozyty wpłacamy na konto: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Filia Wąbrzeźno, nr 07 9484 1033 2319 1806 1080 0006

 

Burmistrz Wąbrzeźna
Tomasz Zygnarowski

Sekretariat:
ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20
tel.: 56 688 45 06

(więcej informacji)

Zastępca Burmistrza
Wojciech Trzciński

ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20B
tel.: 56 688 45 02

(więcej informacji)

Sekretarz miasta
Dorota Stempska

ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
I piętro, pok. 20C
tel.: 56 688 45 32

(więcej informacji)

Skarbnik miasta
Mariola Frankowska

ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
parter, pok. 4
Tel.: 56 688 45 08

(więcej informacji)

Straż Miejska Miasta Wąbrzeźno

tel: 601-841-032

ul. Matejki 13,

87-200 Wąbrzeźno

Wydziały i stanowiska w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno – tutaj