Głuchoniemi klienci Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu Urzędu Miasta Wąbrzeźno:
– sekretariat, pok. nr 20, tel. 56 688 45 06
– e-mail: sekretariat@wabrzezno.com
– numer faxu: 56 688 27 48

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243).