Ścieżki pieszo- rowerowe- alternatywa dla komunikacji samochodowej- II etap

Projekt pn.: „Ścieżki pieszo- rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – II etap” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Miasto Wąbrzeźno,

ul. Wolności 18,87-200 Wąbrzeźno

Nazwa zadania: „Ścieżki pieszo- rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – II etap”
Źródła finansowania projektu:
Całkowita wartość projektu 244 534,85 zł
Wkład UE (EFRR) 207 750,07 zł
Środki własne (budżet beneficjenta) 36 784,78 zł
Opis projektu: W ramach przedmiotowego projektu  wykonana zostanie  ścieżka o długości ok. 320 m  na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Biskupa Jana Dantyszka wzdłuż ul. 750-lecia Wąbrzeźna i ul. Bolesława Szczuki
Cele projektu: – redukcja emisji toksycznych składników spalin, w szczególności CO2;

– uzupełnienie istniejącego połączenia ścieżek  rowerowych na ternie miasta o dalszy ciąg

Planowane efekty: – zrównoważona mobilność mieszkańców miasta poprzez ograniczenie komunikacji samochodowej na rzecz pieszej i rowerowej

 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat zadania:

– imię i nazwisko

– stanowisko służbowe

– telefon/fax

– e-mail

 

Grzegorz Dedeński

Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

56 688 45 27

dedenski@wabrzezno.com