“Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie”

Całkowita wartość projektu: 630.355,22 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 451.429,83 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013