Zdjęcie Budynku Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie - widok z drona

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje. Pomoc Ukrainie z preferencjami podatkowymi

Polacy, którzy pomagają mogą jednocześnie zmniejszać swoje podatki. Do obowiązujących już dziś preferencji dla darowizn przekazywanych za pośrednictwem organizacji pozarządowych, czy honorowych dawców krwi wkrótce dojdą nowe. Wśród nich są m.in. podatkowe koszty dla firm, które świadczą pomoc za pośrednictwem szerokiego spectrum organizacji. 

Zdjęcie ulicy Łabędziej w Wąbrzeźnie z lotu drona

Obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie musi być zgłoszony do „ewidencji innych obiektów” – sprawdź, jak to zrobić i kogo ten obowiązek dotyczy

Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorca, rolnik, który świadczy lub planuje świadczyć usługi hotelarskie albo prowadzić gospodarstwo agroturystyczne musi zgłosić obiekt, w którym prowadzi tę działalność, do „ewidencji innych obiektów”. Rejestr taki prowadzony jest w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia obiektu.