Konferencja dla przedsiębiorców

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. wspólnie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji nt. źródeł finansowania działalności gospodarczej. Konferencja odbędzie się 27 lutego 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1).