Zostało mało czasu! 31 stycznia będzie ostatnim dniem przyjmowania wniosków o stypendia, nagrody i wyróżnienia  sportowe

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom, które osiągają sukcesy w dyscyplinach sportowych, mających dla naszego samorządu szczególne znaczenie. Są to: piłka nożna, piłka ręczna, karate, pływanie, rugby, lekkoatletyka, brydż sportowy, taniec, kulturystyka, fitness, podnoszenie ciężarów i szachy.

26 dróg do przebudowy na dwóch wąbrzeskich osiedlach

W Urzędzie Miasta Wąbrzeźno trwają przygotowania do rozpoczęcia przebudowy ulic na Osiedlu Ptasim oraz ulic na – potocznie nazywanym – osiedlu owocowym. Inwestycja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na jej realizację nasz samorząd ma otrzymać z rządowych środków 11,4 mln zł. Wraz z przebudową dróg będzie wykonana też deszczówka oraz uzupełnione będzie oświetlenie uliczne. Promesę na tę kwotę otrzymaliśmy Rządowego Funduszu Polski Ład 19 listopada ubiegłego roku.

Właściciele nieruchomości składają deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w których określają, w jaki sposób i czym ogrzewają swoje budynki. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe

Proces składania deklaracji ruszył 1 lipca 2021 roku i zakończy się 30 czerwca 2022 roku. Obowiązek przekazania informacji o tym czym i jak ogrzewamy budynki mieszkalne i niemieszkalne spoczywa na właścicielach nieruchomości.

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł, jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny? Mikrodotacje są dla Was!  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane będą mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 3.0” w 2022 roku przewidywany jest jeden konkurs.

Wybór formy opodatkowania przez lekarzy i pielęgniarki, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa

Urząd Skarbowy informuje: Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o ryczałcie), podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i wykonują tę działalność na rzecz:

Hołd Bohaterom

102 lata temu Wąbrzeźno uwolniło się spod jarzma zaborców. 20 stycznia 1920 roku, w dzień odzyskania niepodległości i powrotu do państwa polskiego, świętowało całe miasto. Wszyscy Polacy z ogromną radością witali armię Generała Hallera, która każdego dnia wyzwalała kolejne miasteczka Kujaw i Pomorza.