Zdjęcie sali posiedzeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno

Radni powołali radę seniorów i wprowadzili zmiany do budżetu obywatelskiego – jakie jeszcze zapadły decyzje na kwietniowej sesji Rady Miasta

XL Sesja Rady Miasta została zwołana na 27 kwietnia br. Radni oceniali stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasoby pomocy społecznej oraz poziom współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Podjęli uchwały w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2022 rok, wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasto Wąbrzeźno do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna, zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, wprowadzenia zmian do budżetu obywatelskiego oraz powołania Wąbrzeskiej Rady Seniorów.