Zdjęcie wręczenia stypendium

Sześciu uczniów szkół podstawowych otrzymało Stypendia im. Walthera Nernsta. Uroczyste wręczenie tych szczególnych nagród odbyło się 24 czerwca 2021 r. w Ratuszu

Stypendium im. Walthera Nernsta przyznawane jest uczniom wąbrzeskich podstawówek za bardzo dobre wyniki w nauce, w sporcie, za działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz szkoły. Burmistrz Wąbrzeźna przyznaje ją na wniosek Rady Pedagogicznej danej placówki oświatowej.