Zmiany w deklaracjach

Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów uzależniona jest od liczby mieszkańców danej nieruchomości. Za jej ustalanie odpowiedzialni są właściciele i zarządcy nieruchomości.