Ratusz - dzien europy

Przetargi

Burmistrz Wąbrzeźna ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Sprzątanie Świata

We wrześniu braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku odbywała się pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Była to już 20. akcja, jej koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.

Rynek z lotu ptaka

Nagrodzą sportowców

Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski od stowarzyszeń kultury fizycznej, okręgowych związków sportowych i klubów sportowych w sprawie nagrodzenia medalistów, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.

Budowa trwa

Prace przy budowie targowiska  dobiegają półmetka. Roboty ziemne zostały już wykonane. Obecnie  wylewane są fundamenty pod stoły, wykonywane są podbudowy pod drogi i place handlowe, ustawiono już krawężniki i oporniki. Ogólnie stan zaawansowania prac można określić na ponad 40%.

Świat bez spalin jest piękniejszy

W ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się imprezy rekreacyjne oraz spotkania z funkcjonariuszem Policji i komendantem Straży Miejskiej. Wszystkie przedsięwzięcia miały jeden podstawowy cel: pokazać dzieciom, że świat bez spalin jest o wiele piękniejszy i zdrowszy.