Karta Dużej Rodziny

Od dzisiaj ro­dzi­ny, w któ­rych jest troje i wię­cej dzie­ci, mogą skła­dać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wniosek o wy­da­nie ogól­no­pol­skiej Karty Dużej Ro­dzi­ny.

Nagrody Marszałka

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wąbrzeźnie otrzymał wyróżnienie Marszałka za całokształt działalności na rzecz bezpieczeństwa województwa.

Dni Wąbrzeźna 2014

Dni Wąbrzeźna ruszyły 6 czerwca o 8.00. Na tę godzinę zaplanowano warsztaty z robotyki w SP2. Chwilę później na rynku otwarty został Jarmark Staroci, na obiektach sportowych zabrzmiały pierwsze gwizdki, a w placówkach oświatowych i kulturalnych witano na konkursach, piknikach, festynach rodzinnych i wystawach. Tryby machiny trzydniowej imprezy ruszyły.

Dąb Wolności

Wczoraj – 4 czerwca 2014 r. obchodziliśmy 25 lat wolności w Polsce. Z tej okazji burmistrz Leszek Kawski oraz jego zastępca Wojciech Bereza wzięli udział w uroczystej zbiórce.