Pomoc z MOPS

Od nowego roku szkolnego, podobnie jak w latach ubiegłych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wspiera rodziny borykające się z różnego rodzaju problemami, wykupując obiady dla ich dzieci w stołówkach szkolnych.

Posiedzenie w terenie

Ostatnie posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa odbyło się w terenie. Przewodnicząca Komisji Eleonora Orczykowska zaprosiła na nie również radnych z pozostałych stałych komisji Rady Miasta.