Miliony na aktywizację zawodową niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs na wsparcie projektów przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia dla tych osób. W puli środków przeznaczonych na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest 18 milionów złotych. Nabór wniosków potrwa do 24 maja.