Wystartował program Maluch 2014

O dofinansowanie na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci mogą ubiegać gminy, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje pozarządowe.  Dotacja może wynieść nawet 80 % kosztów inwestycji.

Wizyta w PSZOK

W lutym gościliśmy w Wąbrzeźnie samorządowców z Płużnicy. Dla radnych z sąsiedniej gminy było to wyjazdowe posiedzenie stałych komisji. Tematem ich spotkania była gospodarka odpadami.

Rynek z lotu ptaka

Ruszył nabór wniosków

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach finansowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – w obszarze A.