Zjazd delegatów OSP

Zjazd delegatów OSP, który zwoływany jest raz na pięć lat, tym razem odbył się w sali wiejskiej w Pływaczewie 9 grudnia 2016 r. Delegaci podsumowali na nim swoją pracę w latach 2012-2016 i przyjęli program działania na kolejny pięcioletni okres.