Zdjęcie szklanki wody

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Wąbrzeźna

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), Burmistrz Wąbrzeźna informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie na podstawie wyników badań wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, wydał okresową ocenę jakości wody za 2021 r.

banerek - reklamujący chatbota - pomoc w języku ukraińskim i polskim

Chatbot informacyjny – pomoc w języku polskim i ukraińskim. Інформаційний чат-бот – допомога польською та українською мовами

Jesteś rodzicem z Ukrainy i chcesz uzyskać informację o zapisie dziecka do szkoły? Zależy ci na kontynuowaniu studiów lub kariery naukowej w Polsce? Skorzystaj z narzędzia przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Chatbot informacyjny jest dostępny na profilu MEiN na portalu Facebook. Ви батько/мати з України і бажаєте отримати інформацію про запис вашої дитини до школи? Бажаєте продовжити навчання у вищому навчальному закладі чи продовжити наукову кар’єру в Польщі? Скористайтеся програмою, підготовленою Міністерством освіти і науки. Інформаційний чат-бот доступний у Фейсбук на профілі MEiN.