50 lat razem

15 maja 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły dwie pary małżeńskie.

Fot. Czesław Rekowski - Wąbrzeźno z lotu ptaka

Dotacje na zabytki

17 maja wejdzie w życie uchwała Rady Miasta w sprawie udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Wąbrzeźna.

Na imieninach ulicy 1 Maja

1 maja 2018 r. w ramach Majówki, wąbrzeska Biblioteka zorganizowała festyn uliczny z okazji imienin głównej ulicy miasta, czyli ul. 1 Maja. Dopisała pogoda i uczestnicy miejskiego pikniku.