#NiskiePodatki: rodziny nadal mogą korzystać z możliwości wsparcia z tytułu ulgi na dzieci

  • Od 15 lutego br. trwa akcja rozliczenia podatku PIT za 2022 rok, podczas której podatnicy na skali po raz pierwszy obliczają roczny podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.
  • Brak podatku lub niższy od tego z lat ubiegłych nie pozbawia rodzin z dziećmi wsparcia z tytułu ulgi na dzieci.
  • Podatnik ma prawo do tej ulgi poprzez dodatkowy zwrot w ramach zapłaconych składek na powszechne ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.