Zdjęcie Siedziby Mopsu na ulicy Wolności

MOPS informuje

Na dzieci, na które obecnie pobierane jest świadczenie wychowawcze, nie trzeba w tym roku składać wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500+. Natomiast wnioski o 300+ można składać online od 1 lipca.

Zdjęcie Siedziby Mopsu na ulicy Wolności

Pomoc finansowa

Dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych i są w trudnej sytuacji materialnej przewidziana jest specjalna pomoc finansowa.