Tydzień dla przyrody

Po raz kolejny społeczność „dwójki” uczestniczyła w przedsięwzięciach służących kształtowaniu szacunku dla środowiska naturalnego. Okazją był Tydzień dla przyrody włączający naszą szkołę w światowe obchody Dnia Ziemi.

Kujawsko-Pomorska Liga Orlika

Już po raz piąty dzieci ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego wybiegną na orliki, aby rywalizować o miano najlepszej piłkarskiej szkoły w ramach Kujawsko-Pomorskiej Ligi Orlika. Zgłoszenia drużyn do turnieju trwają do 10 maja.

Miliony na aktywizację zawodową niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs na wsparcie projektów przyczyniających się do aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia dla tych osób. W puli środków przeznaczonych na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest 18 milionów złotych. Nabór wniosków potrwa do 24 maja.