Konsultacje

Konsultanci Punktów Informacyjnych, w tym Lokalnego Punktu Informacyjnego Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu, zapraszają na konsultacje w sprawie dofinansowań z funduszy europejskich.

Zgłoszenia do pracy w komisji

Do 9 stycznia, do godz. 14.00 organizacje pozarządowe mogą zgłosić swoich przedstawicieli do komisji, która rozstrzygnie konkurs ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2014.

Dziękujemy za jasełka

Czas Bożego Narodzenia to nie tylko zapachy pierników i makowców, choinek i kolorowych światełek, spotkań rodzinnych, to też czas jasełek. Wyreżyserowane przez nauczycieli i wychowawców wystawiane są na spotkaniach opłatkowych, przy choince czy przy okazji akcji charytatywnych.