Święto Policji to czas podziękowań i awansów

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Dla upamiętnienia tego wydarzenia każdego roku 24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Jest ono okazją do organizowania uroczystych zbiórek, na których wręczane są nominacje, awanse i odznaczenia. W tym roku obchody Święta Policji w Wąbrzeźnie odbyły się już 18 lipca.

 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wąbrzeźnie z EKO-KLIMATEM

7 lipca 2023 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, reprezentowanym przez prezesa Ireneusza Stachowiaka, a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, reprezentowanym przez prezesa Marka Kondraciewicza, zawarta została umowa pożyczki na sfinansowanie inwestycji na Osiedlu Ptasim w Wąbrzeźnie, udzielona w ramach Programu Priorytetowego „EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia”.