Złote Gody

3 października 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziły trzy pary małżeńskie: państwo Bolesława i Jan Czachorowscy, państwo Krystyna i Jan Gortychowie oraz państwo Emilia i Jan Talkowscy.