Trójstronny pakt nabiera mocy. Młodzież pojedzie do Maroka

Trójstronne spotkania młodzieży zainicjowane zostały przez partnerskie miasto Syke. Od 2020 roku, rokrocznie, kolejno w Syke w Niemczech, Al Hoceimie w Maroku oraz w Wąbrzeźnie młodzież brała udział w projektach, mających na celu szeroko rozumianą integrację międzynarodową. Spotkania były dofinansowywane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wystąpieniem przypadków legionelozy

Komunikat GIS. Utrzymujące się wysokie temperatury powietrza sprzyjają namnażaniu się pałeczek Legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych. W związku z zakażeniami tą bakterią, Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich, jak szpitale czy domy pomocy społecznej.