Zmiany w deklaracjach

Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów uzależniona jest od liczby mieszkańców danej nieruchomości. Za jej ustalanie odpowiedzialni są właściciele i zarządcy nieruchomości.

Przerwa w dostawie wody

MZECWiK zawiadamia, że w nocy z dnia 10/11.07.2013 (środa/czwartek) od godz. 1:00 do godz. 4:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna i Wałycza.

O mojej kilometrówce słów kilka

Na jednej ze stron internetowych, prowadzonej głównie przez osoby, które w poprzedniej kadencji pełniły funkcje kierownicze w naszych jednostkach samorządowych, wywołano mnie do wyspowiadania się z kosztów wyjazdów służbowych: kilometrówek i delegacji.