Radni obradują

W poniedziałek, 22 lutego radni spotkają się na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miasta. Dyskusja toczyć się będzie wokół projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.  Na początku lutego obradowała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Fot. Cz. Rekowski. Podzamcze z lotu ptaka

Wystaw diagnozę naszemu miastu

Przypominamy. Do 19 lutego burmistrz czeka na Państwa opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów miasta oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze naszego miasta.