Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Akcja węgiel – trwa

417,5 tony węgla wąbrzeski samorząd sprzedał do tej pory mieszkańcom. Wejście Urzędu w ustawową akcję jego dystrybucji w preferencyjnych cenach miał zagwarantować mieszkańcom łatwiejszy dostęp do opału i niższą niż oferował rynek cenę.

Spotkanie informacyjne o programie Czyste Powietrze przeniesione na 23 marca

Zależy nam na tym, aby mieszkańcy domów jednorodzinnych byli na bieżąco zapoznawani z możliwościami, jakie daje im program Czyste Powietrze. Dlatego też o zmianach, jakie obowiązują od nowego roku – rozmawiać będziemy 23 marca. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego zachęcamy do zgłaszania udziału w spotkaniu.

200 ofert kulturalnych i plany modernizacji WDK tematami posiedzenia komisji

W 2024 roku mieszkańcy będą w komfortowych warunkach korzystać z ofert Wąbrzeskiego Domu Kultury. Prace modernizacyjne mają ruszyć w tym roku. Ich koszt będzie pokryty z promesy rządowej, w wysokości 4,9 mln zł oraz z budżetu miasta. O tych planach oraz merytorycznej działalności WDK radni rozmawiali na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 9 marca.