Woda zdatna do spożycia.

Przerwy w dostawie wody

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie informuje, że w dniu 2.07.2014 r. w godzinach od 00.00 do 04.00 wykonywane były roboty przy wymianie zasuwy odcinającej wraz z hydrantem na sieci wodociągowej DN 250 w ulicy Matejki.

Kto przygarnie

Od 29 czerwca strażnicy miejscy szukają właściciela tego psa. Bezskutecznie. Teraz szukają kogoś, kto przygarnie zwierzę pod bezpieczny dach.

UTW w WSG

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie zakończył rok akademicki 2013 / 2014 w macierzystej jednostce.

Ratusz - dzien europy

Ogłoszenie

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno można już przekazywać dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.