Zdolni na start 2014

Przypominamy, do 19 września można jeszcze składać wnioski o wsparcie w ramach kolejnej edycji projektu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zdolni na start”.  W roku szkolnym 2014/2015 wsparcie otrzyma 340 młodych mieszkańców regionu.

Wsparcie dla strażaków

Budowa i rozbudowa centrów ratownictwa oraz zakup specjalistycznego sprzętu technicznego – na realizację tego rodzaju projektów trafi 14 milionów dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wsparcie w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie mogą się ubiegać jednostki państwowej straży pożarnej.