Można składać wnioski

 Uruchomiono procedurę ubiegania się o dotacje celowe na dofinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w tegorocznym budżecie miasta.

Uwaga! Zjadliwa grypa ptaków

Na terenie Polski wystąpiły przypadki wysoko zjadliwej grypy ptaków. Wprowadzono specjalne środki postępowania, które obowiązują wszystkich hodowców ptaków domowych i innych. Za ich nieprzestrzeganie grożą kary administracyjne.